Zakres usług

Biura Rachunkowego SAGRA Grażyna Sałyga

NIP: 9510046141; Regon: 010063725;

Licencja Ministerstwa Finansów Nr 4771/97

 • prowadzenie ksiąg podatkowych ( w tym: księgi rachunkowe, podatkowe KPiR i Ryczałtu ewidencjonowanego)
 • prowadzenie ewidencji zakupu oraz sprzedaży dla celów podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji oraz raportów ZUS
 • sporządzanie bilansów
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej (zakładanie, przekształcanie, likwidacja)
 • inne według bieżących, odnośnych potrzeb

 

biuro rachunkowe

usługi księgowe

Świadczymy usługi księgowe dla sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Konsultujemy w sprawach rozliczeń podatkowych, księgowości i rachunkowości.

Zapewniamy wysoki standard usług, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do Klienta.

obsługa w zakresie zatrudnienia

Prowadzimy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS-u oraz inne dotyczące zatrudnianych przez Państwa osób, a w szczególności:

 • deklaracje ZUS
 • składki ZUS (zatrudnianych i Przedsiębiorcy)
 • listy płac
 • rozliczenia PIT
 • dokumentacja kadrowa
 • kartoteki pracowników
 • dokumentacja urlopowa
 • umowy cywilnoprawne
 • umowy o pracę
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenia

Specjalizujemy się w kompleksowych prowadzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługi związanej ze sprawami kadrowymi przedsiębiorstw obsługiwanych księgowo, zapewniając pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w Państwa firmie.

doradztwo biznesowe i księgowe

Zapewniamy fachowe konsultacje z zakresu spraw księgowych oraz w różnych sprawach administracyjnych danej firmy.

Oferujemy konsultacje biznesowe z zakresu zakładania i rejestracji działalności gospodarczej.

Doradzamy w zakresie usprawnienia funkcjonowania Państwa firmy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Zapewniamy fachowe wsparcie w każdej kwestii oraz na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomagamy przy zakładaniu podmiotów gospodarczych oraz przeprowadzamy (księgowo) przekształcenia formy prawnej firm.

 

CENNIK usług

Za świadczone usługi obsługi księgowej pobierana jest opłata według faktury Vat, wystawianej okresowo (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie) odpowiednio do zastosowanych okresów rozliczeniowych.
Wysokość kosztów obsługi ustalana indywidualnie, pozostając na poziomie kosztów rynkowych, a zależna jest od pracochłonności obsługi, określanej w szczególności w okresie sprawozdawczym liczbą pozycji zapisów księgowych oraz charakterem rejestrowanych transakcji.

Umowa o obsłudze księgowej zawierana jest na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ale na czas „zawieszenia” działalności gospodarczej opłaty nie są naliczane.

Zależy nam na jakości świadczonych usług i poczuciu bezpieczeństwa Klientów.

 

pieniądze na rachunku
Scroll Up