Wynajem

Przedsiębiorca może pod wynajętym, wirtualnym adresem zarejestrować działalność gospodarczą oraz umieścić ten adres na pieczątkach, drukach firmowych, wizytówkach, wszelkich materiałach reklamowych oraz innych dokumentach.
Adres siedziby firmy może zostać wskazany jako adres do korespondencji.

OBSŁUGA POCZTY PRZYCHODZĄCEJ

Jednym z podstawowych zadań Twojego Biura Wirtualnego jest odbieranie korespondencji naszych klientów i powiadamianie ich o odebranej poczcie drogą mailową lub na życzenie klienta - SMS-em.

Odbieramy przesyłki zwykłe oraz polecone.

Informacja o odebranych przesyłkach wysyłana jest natychmiast po jej otrzymaniu, tak aby klienci mieli możliwość odebrania listów nawet tego samego dnia, w godzinach pracy Twojego Biura Wirtualnego.
Istnieje także możliwość przekazania, za dodatkową opłatą, odebranej korespondencji pocztą lub kurierem bezpośrednio do klienta.

Wynajem biura

SKANOWANIE POCZTY

Na życzenie klienta, wyrażone mailem lub SMS-em, otwieramy otrzymaną korespondencję, skanujemy wskazane strony i przesyłamy drogą mailową na zapisany w umowie adres mailowy – adres kontaktowy klienta.
Zapewniamy pełną dyskrecję.

SALA SPOTKAŃ / BIURO NA GODZINY

Wg dodatkowych uzgodnień / ustaleń

 

Scroll Up